TAKO

  • Neviditeľný okraj drážky
  • Minimálna výška
  • Malý polomer ohybu