MICRO-K

  • Neviditeľný okraj drážky
  • Široká ponuka príslušenstva
  • Minimálna výška
  • Malý polomer ohybu