TEKNIK

  • Montážny pás tvorí presnú drážku v strope sádrokartónu
  • Schopnosť vytvoriť rad svetla bez viditeľných hliníkových hrán
  • Jednoduchá údržba, zacvaknutie